Posten Norge AS

Norske

Posten Norge AS er et heleid firma av den Norske stat med midlertidig konsesjon til å drive med post i Norge. Konsernet omsatte for 25 milliarder norske kroner i 2015. Posten Norge AS driver med leveranser i type av fysiske sender som brev og pakker. I de senere årene har de også startet og tilby elektroniske tjenester som en egen digital postkasse hvor du slipper å motta submit i den egen postkasse. Flere og flere Norske bedrifter benytter seg nå av denne løsningen når de skal sende submit til sine kunder. Posten Norge har hoved nedslagsfelt for kunder i Norden, males kan også sende submit til hele verden ved hjelp av samarbeidspartnere.

I de siste ti årene har Posten Norge AS kjøpt opp en rekke andre bedrifter i Norden som de har samlet below navnet Carry. Carry er i hovedsak rettet mot bedrifter, mens Posten er mot privat markedet. Posten er per dags dato det eneste firma som klarer å levere til alle husstander i hele Norge. Det finnes en rekke andre konkurrerende bedrifter males disse har problemer med å levere til alle husstander i Norge, dette mest PGA Norge er et langt land hvor mange bor på plasser der du ikke skulle tro at det bodde folks. Posten tilbyr også submit til enkelte retailer hyttefelt i Norge, så du kan få posten din mens du er på hytta.

Posten Norge har i dag i overkant av 18 000 ansatte fordelt over hele Norge. Hvor flesteparten av disse er ansatt for å kjøre submit fysisk ut til alle husstander i Norge. I 2018 kom Posten med en ny tjeneste hvor du kan kjøpe elektroniske frimerker så kan brevet ditt bli hentet av postmannen i postkassen hjemme hos deg. Dette er naked en av mange retailer miljø satsninger som Posten har gjort i de siste årene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *